Visie

VisieDe vereniging wil haar missie realiseren door een uitgebreid sportaanbod.


Kleuters: 

• Kleuterturnen vanaf 2,5 jaar

• Kleuterdans vanaf 2,5 jaar


Kinderen:

• Jazzdans voor kinderen vanaf 6 jaar

• Precompetitieve dans voor kinderen

• Hiphop

• Basisgymnastiek voor kinderen vanaf 6 jaar

• Keurturnen als precompetitieve voorbereiding


Jongeren:

• Jazzdans voor jongeren vanaf 12 jaar

• Precompetitieve dans voor jongeren

• Hiphop

• Recreatieve gymnastiek voor jongeren vanaf 11 jaar

• Keurturnen als precompetitieve voorbereidingVolwassenen:

• Jazzdans voor volwassenen

• Volksdans voor volwassenen

• Body&fit voor volwassenen


G- sport:

• G- gym

• G-dans Wedstrijdsport:

• wedstrijd dans

• Acrogym recre@

• Acrogym wedstrijdturnen

• tumbling recre@


 

 

Verder wil 2 The Point gym and dance het doel beschreven in de missie realiseren door:

•De leden te laten sporten met kwaliteitsvolle begeleiding;

•Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan de sporten in een aangename vereniging;

•Vaardige sporters te detecteren en de mogelijkheid aan te bieden om zich te engageren voor competitiesport;

•Vast te houden aan enkele belangrijke waarden zoals; zelfvertrouwen creëren, vriendschap, fairplay, groepsgeest, verdraagzaamheid, solidariteit, regels respecteren,…;

•Rekening te houden met de verschillende economische statussen binnen het doelpubliek;

 

Wij werken nauw samen met de lokale gemeenschap.

Hiertoe is de vereniging lid van de volgende organen:

•Gymnastiek federatie Vlaanderen vzw

•Sportraad van Wuustwezel

•RGO: Raad voor Gemeenschapsontwikkeling

2 The point Gym and Dance vzw


Arthur Boelstraat 63

2990 Wuustwezel


info@2thepoint.one